Programy nauczania

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne.

Nasza misja

Poprzez stosowanie najskuteczniejszych metod nauczania dajemy możliwość naszym Przedszkolakom osiągania najlepszych wyników rozwoju.

O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 14 mieszczące się przy ul. Sokolej 44 jest jednym z trzynastu publicznych przedszkoli w mieście i jednym z pięciu usytuowanych na osiedlu "Przylesie.

Informacja dla rodziców

Opublikowano: poniedziałek, 31, sierpień 2020

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodzica / opiekuna prawnego - pobierz

Upoważnienie do odbierania dziecka - pobierz

Zgody rodziców - pobierz

Oświadczenie - pobierz

Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora Przedszkola nr 14 w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 14 w Lubinie w okresie pandemii COVID-19. - pobierz

Oświadczenie - pobierz

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Przedszkola nr 14 w Lubinie z dnia 6 maja 2020 w sprawie: wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 14 w Lubinie w okresie pandemii COVID-19 - pobierz

Informacje dla rodziców - pobierz

Informacja dla rodziców o czynnikach ryzyka dotycząca COVID 19 - pobierz