Programy nauczania

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne.

Nasza misja

Poprzez stosowanie najskuteczniejszych metod nauczania dajemy możliwość naszym Przedszkolakom osiągania najlepszych wyników rozwoju.

O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 14 mieszczące się przy ul. Sokolej 44 jest jednym z trzynastu publicznych przedszkoli w mieście i jednym z pięciu usytuowanych na osiedlu "Przylesie.

O przedszkolu

Opublikowano: niedziela, 15, marzec 2015

Przedszkole Miejskie Nr 14 mieszczące się przy ul. Sokolej 44 jest jednym z trzynastu publicznych przedszkoli w mieście i jednym z pięciu usytuowanych na osiedlu "Przylesie", w pobliżu wielu bloków mieszkalnych, w niewielkim oddaleniu od miejskiego parku. Mieści się w wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynku wybudowanym na potrzeby przedszkola, w otoczeniu dużego, ładnie zagospodarowanego ogrodu.

Na parterze budynku znajdują się dwie sale dydaktyczne z łazienkami, będące jednocześnie jadalniami i sypialniami, gabinet logopedyczny, szatnia dla dzieci i personelu, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia administracyjne. Na pierwszym piętrze mieszczą się trzy sale, salka telewizyjna wykorzystywana także do zajęć dodatkowych, pion kuchenny, pomieszczenia gospodarcze. Nasze sale, w których przebywają dzieci, a także wszelkie inne pomieszczenia, zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przedszkolakom. Przeszliśmy surowe i drobiazgowe kontrole przeciwpożarowe oraz sanepidowskie, dzięki czemu możemy zapewnić, iż Państwa dzieci uczęszczają do bezpiecznej placówki. Meble i wyposażenie sal, a także wszystkie zabawki, którymi bawią się dzieci, posiadają niezbędne atesty i zostały specjalnie zaprojektowane z myślą właśnie o najmłodszych użytkownikach.


Przeciętnie do przedszkola uczęszcza około dwustu pięćdziesięciu dzieci. W pięciu grupach w budynku przedszkola (średnio po dwadzieścia pięć dzieci każda) przebywa około 125 wychowanków. Pozostałe dzieci 5-6 - letnie ze względu na posiadane warunki lokalowe umieszczone są w pięciu grupach w pobliskich szkołach:

♦ trzy grupy w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Wyszyńskiego,

♦ dwie grupy w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Sowiej.


Przedszkole jest placówką publiczną, w związku z powyższym:

♦ prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

♦ dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

♦ zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe.


Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:00 a praca w pięciogodzinnych oddziałach zerowych prowadzona jest w systemie zmianowym od godz. 7:30 do godz. 17:30. Nasze przedszkole działa w okresie od 1.09 do 30.06 oraz jeden miesiąc w okresie wakacyjnym (lipiec/sierpień). Nasze przedszkolaki korzystają z własnego placu zabaw oraz placów zabaw przy szkołach, w których użyczamy sale.


"Dzieci na pierwszym miejscu"

W naszej pracy dostrzegamy w każdym dziecku ukryty potencjał i naszym priorytetowym zadaniem jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwinięciu skrzydeł. Cele, jakie dzieci realizują każdego dnia z pomocą nauczycieli mają ścisły związek z rozwijaniem indywidualnych, dziecięcych zdolności. Całości koncepcji spojrzenia na dziecko dopełnia proces wychowawczy, który jest zorganizowany z pomysłem. W godzinach rannych odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, zajęcia i zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, porządkowym.W pięciogodzinnych oddziałach zerowych nauczycielki skupiają się głównie na skutecznym przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole, poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy z grupą, pozwalających na stworzenie dobrej atmosfery, umożliwiającej poznanie się członków grupy i nawiązanie między nimi życzliwych kontaktów.