Programy nauczania

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne.

Nasza misja

Poprzez stosowanie najskuteczniejszych metod nauczania dajemy możliwość naszym Przedszkolakom osiągania najlepszych wyników rozwoju.

O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 14 mieszczące się przy ul. Sokolej 44 jest jednym z trzynastu publicznych przedszkoli w mieście i jednym z pięciu usytuowanych na osiedlu "Przylesie.

Programy nauczania

Opublikowano: niedziela, 15, marzec 2015

W poszczególnych grupach nauczyciele realizują:

♦ "Nasze Przedszkole" - Program edukacji przedszkolnej autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej, wspomagający rozwój aktywności dzieci. Zakłada on pełną elastyczność w toku wykorzystywania go w pracy pedagogicznej, co w rzeczywistości oznacza dostosowanie stawianych zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i poszczególnych jednostek, dowolność w interpretacji treści i wykraczanie ponad zakres materiału edukacyjnego.

♦ "Jesteśmy dziećmi Pana Boga" - Program kształcenia religijnego dzieci 3-6 letnich

♦ Program działań z gimnastyki korekcyjnej

♦ Program wspomagający rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym

♦ Program edukacji ekologicznej

♦ "Przekraczanie progu przedszkola" - Program adaptacyjny

♦ "Poznajemy świat z komputerem"

♦ "Jak zainteresować teatrem dziecko w wieku przedszkolnym?"

♦ "Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Lubinie"

♦ Program logopedyczny wspomagający rozwój mowy, kształtujący prawidłową wymowę dzieci 5-6 letnich

♦ "W krainie bajek" - Program dla dzieci w wieku przedszkolnym

♦ "Bezpieczny przedszkolak" - Program zajęć edukacyjno-profilaktycznych

♦ Program pracy z dzieckiem zdolnym

♦ "Jak zapobiegać agresji w grupie rówieśniczej?" - Program dla dzieci w wieku przedszkolnym


Treści edukacyjne w/w programów są przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 lat i opracowane na bazie nowej podstawy programowej dla przedszkoli.


Metody pracy z dzieckiem

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, jaką jest zabawa. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem w/w metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka. Do metod tych należą m.in.:

♦ metoda prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – dziecięca matematyka

♦ ruch rozwijający Weroniki Sherborne – metoda gwarantująca prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i pomagająca zdobyć poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Stwarza okazję do współdziałania i partnerstwa oraz umiejętności rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji.

♦ drama - uczy poprzez osobiste doświadczenie, uczestnictwo lub obserwowanie scenek. Rozwija umiejętność wyrażania siebie poprzez dialog w rolach sytuacyjnych, gry i zabawy

♦ gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana - improwizacja rytmu i wyobraźni

♦ metoda Carla Orfa

♦ metody pedagogiki zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA - zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność

♦ gimnastyka mózgu Paula Dennisona – ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące, służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Sprzyja harmonijnemu rozwojowi, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.

♦ aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

♦ techniki relaksacyjne, parateatralne, bajkoterapia