O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 14 mieszczące się przy ul. Sokolej 44 jest jednym z trzynastu publicznych przedszkoli w mieście i jednym z pięciu usytuowanych na osiedlu "Przylesie.

Programy nauczania

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne.

Nasza misja

Poprzez stosowanie najskuteczniejszych metod nauczania dajemy możliwość naszym Przedszkolakom osiągania najlepszych wyników rozwoju.

Nasza misja

Poprzez stosowanie najskuteczniejszych metod nauczania dajemy możliwość naszym Przedszkolakom osiągania najlepszych wyników rozwoju.

Sprawdzone metody i nowatorskie rozwiązania sprawiają, że dzieci kończąc edukację przedszkolną mają świetny start w przyszłość, są zdolne i bogate w doświadczenia, ciekawe świata.

Nasza Wizja: "Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom"

♦ Pragniemy stworzyć przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom przedszkola, w którym wszyscy czują się dobrze.

♦ Wysoko wykwalifikowana i dokształcająca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokoi potrzeby oraz wyzwala twórczą aktywność dzieci.

♦ Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

♦ Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.

♦ W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.

♦ Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.


Nasza Misja: "Nasze przedszkole dba o dobre samopoczucie dzieci, wspomaga i stymuluje rozwój naszych wychowanków stosownie do ich wrodzonych możliwości, wzmacnia poczucie ich własnej wartości oraz poczucie szacunku dla innych. Wychowuje wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki. Zapewnia wysokiej jakości edukację prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli."

♦ W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy innowacje, rozwijając zainteresowania dzieci oraz ich zdolności twórcze.

♦ Przystosowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

♦ Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze we współpracy z rodzicami i środowiskiem.

♦ Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru.

♦ Współpracujemy z instytucjami kultury, korzystając z ich oferty kulturalno-oświatowej.