Programy nauczania

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne.

Nasza misja

Poprzez stosowanie najskuteczniejszych metod nauczania dajemy możliwość naszym Przedszkolakom osiągania najlepszych wyników rozwoju.

O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 14 mieszczące się przy ul. Sokolej 44 jest jednym z trzynastu publicznych przedszkoli w mieście i jednym z pięciu usytuowanych na osiedlu "Przylesie.

Nasza misja

Opublikowano: niedziela, 15, marzec 2015

Poprzez stosowanie najskuteczniejszych metod nauczania dajemy możliwość naszym Przedszkolakom osiągania najlepszych wyników rozwoju.

Sprawdzone metody i nowatorskie rozwiązania sprawiają, że dzieci kończąc edukację przedszkolną mają świetny start w przyszłość, są zdolne i bogate w doświadczenia, ciekawe świata.

Nasza Wizja: "Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom"

♦ Pragniemy stworzyć przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom przedszkola, w którym wszyscy czują się dobrze.

♦ Wysoko wykwalifikowana i dokształcająca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokoi potrzeby oraz wyzwala twórczą aktywność dzieci.

♦ Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

♦ Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.

♦ W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.

♦ Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.


Nasza Misja: "Nasze przedszkole dba o dobre samopoczucie dzieci, wspomaga i stymuluje rozwój naszych wychowanków stosownie do ich wrodzonych możliwości, wzmacnia poczucie ich własnej wartości oraz poczucie szacunku dla innych. Wychowuje wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki. Zapewnia wysokiej jakości edukację prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli."

♦ W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy innowacje, rozwijając zainteresowania dzieci oraz ich zdolności twórcze.

♦ Przystosowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

♦ Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze we współpracy z rodzicami i środowiskiem.

♦ Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru.

♦ Współpracujemy z instytucjami kultury, korzystając z ich oferty kulturalno-oświatowej.