O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 14 mieszczące się przy ul. Sokolej 44 jest jednym z trzynastu publicznych przedszkoli w mieście i jednym z pięciu usytuowanych na osiedlu "Przylesie.

Programy nauczania

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne.

Nasza misja

Poprzez stosowanie najskuteczniejszych metod nauczania dajemy możliwość naszym Przedszkolakom osiągania najlepszych wyników rozwoju.

Nasza kadra

Nasza kadra to zgrany zespół

Prowadząc przedszkole chcemy zapewnić najwyższą jakość pracy, dlatego stawiamy przed nauczycielami wysokie wymagania. Nasza kadra pedagogiczna to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Łączy nas wspólna pasja pracy z dziećmi, a pełne kwalifikacje umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. Pracujemy jako zespół, wspólnie planujemy i realizujemy nowe przedsięwzięcia.

Przedszkole zatrudnia trzydziestu siedmiu pracowników, w tym:

♦ dziewiętnastu nauczycieli, łącznie z dyrektorem, wicedyrektorem, logopedą, katechetą,

♦ dwóch pracowników administracji,

♦ szesnastu pracowników obsługi.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (płace, zakupy, koszty utrzymania placówki, itp.) oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce, itp. Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki. Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników, a ponadto wraz z wicedyrektorem sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.

Kadra zarządzająca

mgr Ewa Cyga – DYREKTOR  PRZEDSZKOLA

mgr Beata Wasilewska – WICEDYREKTOR 

Księgowa

Bogumiła Kowalska

Kierownik administracyjny

Agnieszka Ławnikowska

Iwona Stolarczuk

Pozostała kadra pedagogiczna

Grupa I

mgr Lucyna Opyd – Łada – nauczyciel

mgr Paulina Zaręba– nauczyciel

Karolina Wajda – pomoc nauczyciela

Iwona Łoboda – pracownik obsługi

Grupa II

mgr Natalia Prysak– nauczyciel

mgr Iwona Koska– nauczyciel

Dorota Wójcik – pracownik obsługi

Grupa III

mgr Mariola Bekacz– nauczyciel

mgr Paulina Zaręba– nauczyciel

Paulina Tyndyk – pracownik obsługi

Grupa IV

mgr Magdalena Kaszewczuk– nauczyciel

mgr Katarzyna Skrycka– nauczyciel

Bogumiła Paszek – pracownik obsługi

Grupa V

mgr Anna Zięba– nauczyciel

mgr Katarzyna Skrycka– nauczyciel

Dorota Pasternak – pracownik obsługi

Grupa VI

mgr Malwina Rodak– nauczyciel

mgr Beata Wasilewska– nauczyciel

Violetta Milko – pomoc nauczyciela

Aneta Zalega – pracownik obsługi

Grupa VII

mgr Katarzyna Grajewska – Więch– nauczyciel

mgr Małgorzata Staneta– nauczyciel

Magdalena Strużyńska – pracownik obsługi

Grupa VIII

mgr Elżbieta Chlipała– nauczyciel

mgr Dorota Barbara– nauczyciel

Małgorzata Świderska– nauczyciel

Grupa IX

mgr Marlena Szpilka– nauczyciel

mgr Paulina Gruca– nauczyciel

Renata Kowalik– pracownik obsługi

Grupa X

mgr Marta Molenda– nauczyciel

mgr Paulina Gruca– nauczyciel

Kazimiera Stankiewicz – pracownik obsługi