Programy nauczania

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne.

Nasza misja

Poprzez stosowanie najskuteczniejszych metod nauczania dajemy możliwość naszym Przedszkolakom osiągania najlepszych wyników rozwoju.

O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 14 mieszczące się przy ul. Sokolej 44 jest jednym z trzynastu publicznych przedszkoli w mieście i jednym z pięciu usytuowanych na osiedlu "Przylesie.

Nasza kadra

Nasza kadra to zgrany zespół

Prowadząc przedszkole chcemy zapewnić najwyższą jakość pracy, dlatego stawiamy przed nauczycielami wysokie wymagania. Nasza kadra pedagogiczna to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Łączy nas wspólna pasja pracy z dziećmi, a pełne kwalifikacje umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. Pracujemy jako zespół, wspólnie planujemy i realizujemy nowe przedsięwzięcia.

Przedszkole zatrudnia trzydziestu siedmiu pracowników, w tym:

♦ dziewiętnastu nauczycieli, łącznie z dyrektorem, wicedyrektorem, logopedą, katechetą,

♦ dwóch pracowników administracji,

♦ szesnastu pracowników obsługi.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (płace, zakupy, koszty utrzymania placówki, itp.) oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce, itp. Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki. Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników, a ponadto wraz z wicedyrektorem sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.

Kadra zarządzająca

mgr Ewa Cyga – DYREKTOR  PRZEDSZKOLA

mgr Beata Wasilewska – WICEDYREKTOR 

Kierownik administracyjny

Agnieszka Ławnikowska

Iwona Stolarczuk

Kadra pedagogiczna przedszkolna

GRUPA I (maluszki)

mgr Małgorzata Staneta – nauczyciel

mgr Dorota Barbara– nauczyciel

mgr Ewa Cyga– nauczyciel

Karolina Wajda – pomoc nauczyciela

Agnieszka Klaudel – pracownik obsługi

 

GRUPA II (maluszki)

mgr Elżbieta Chlipała– nauczyciel

mgr Paulina Gruca– nauczyciel

Bogumiła Paszek– pomoc nauczyciela

Małgorzata Świderska– pracownik obsługi

 

GRUPA III (czterolatki) – w roku poprzednim grupa I maluszki

mgr Lucyna Opyd – Łada– nauczyciel

mgr Paulina Gruca– nauczyciel

Iwona Łoboda– pracownik obsługi

 

GRUPA IV (czterolatki) – w roku poprzednim grupa II maluszki

mgr Natalia Prysak– nauczyciel

mgr Katarzyna Piwowarczyk-Nagły– nauczyciel

Dorota Wójcik– pracownik obsługi

 

GRUPA V (pięciolatki)

mgr Joanna Gwizdała– nauczyciel

mgr Katarzyna Piwowarczyk-Nagły– nauczyciel

Paulina Tyndyk– pracownik obsługi

 

GRUPA VI ( maluszki )

mgr Marlena Szpilka– nauczyciel

mgr Beata Wasilewska– nauczyciel

Aneta Zalega– nauczyciel

Violetta Milko– pomoc nauczyciela

Marzena Tomczuk– pracownik obsługi

 

GRUPA VII ( pięciolatki i sześciolatki)

mgr Katarzyna Grajewska – Więch– nauczyciel

mgr Marta Molenda– nauczyciel

Renata Kowalik– pracownik obsługi

 

GRUPA VIII ( sześciolatki)

mgr Magdalena Kaszewczuk– nauczyciel

mgr Katarzyna Skrycka– nauczyciel

Magdalena Strużyńska– pracownik obsługi

 

GRUPA IX ( grupa czterolatków)

mgr Iwona Koska– nauczyciel

mgr Aneta Zalega– nauczyciel

Halina Łapot– pracownik obsługi

 

GRUPA X

mgr Anna Zięba– nauczyciel

mgr Katarzyna Skrycka– nauczyciel

Dorota Pasternak– pracownik obsługi

 

Pozostała kadra:

Iwona Kołodziej - Steglińska - katechetka

Wioletta Sawaryn - logopeda