O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 14 mieszczące się przy ul. Sokolej 44 jest jednym z trzynastu publicznych przedszkoli w mieście i jednym z pięciu usytuowanych na osiedlu "Przylesie.

Programy nauczania

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne.

Nasza misja

Poprzez stosowanie najskuteczniejszych metod nauczania dajemy możliwość naszym Przedszkolakom osiągania najlepszych wyników rozwoju.

Nasza kadra

Nasza kadra to zgrany zespół

Prowadząc przedszkole chcemy zapewnić najwyższą jakość pracy, dlatego stawiamy przed nauczycielami wysokie wymagania. Nasza kadra pedagogiczna to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Łączy nas wspólna pasja pracy z dziećmi, a pełne kwalifikacje umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. Pracujemy jako zespół, wspólnie planujemy i realizujemy nowe przedsięwzięcia.

Przedszkole zatrudnia trzydziestu siedmiu pracowników, w tym:

♦ dziewiętnastu nauczycieli, łącznie z dyrektorem, wicedyrektorem, logopedą, katechetą,

♦ dwóch pracowników administracji,

♦ szesnastu pracowników obsługi.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (płace, zakupy, koszty utrzymania placówki, itp.) oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce, itp. Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki. Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników, a ponadto wraz z wicedyrektorem sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.

Kadra zarządzająca

mgr Ewa Cyga – DYREKTOR  PRZEDSZKOLA

mgr Beata Wasilewska – WICEDYREKTOR 

Księgowa

Bogumiła Kowalska

Kierownik administracyjny

Agnieszka Ławnikowska

Pozostała kadra pedagogiczna

GRUPA I

mgr Natalia Prysak – NAUCZYCIEL

mgr Iwona Koska - NAUCZYCIEL

Violetta Milko - POMOC NAUCZYCIELA

Dorota Wójcik – PRACOWNIK OBSŁUGI

GRUPA II

mgr Mariola Klejszta – NAUCZYCIEL

mgr Paulina Gruca– NAUCZYCIEL

Karolina Wajda – POMOC NAUCZYCIELA

|Paulina Tyndyk – PRACOWNIK OBSŁUGI

GRUPA III

mgr Joanna Gwizdała – NAUCZYCIEL

mgr Magdalena Siejek – NAUCZYCIEL

Bogumiła Paszek– PRACOWNIK OBSŁUGI

GRUPA IV

mgr Anna Zięba – NAUCZYCIEL

mgr Dorota Barbara– NAUCZYCIEL

Dorota Pasternak -PRACOWNIK OBSŁUGI

GRUPA V

mgr Katarzyna Grajewska – Więch  – NAUCZYCIEL

mgr Magdalena Siejek – NAUCZYCIEL

Magdalena Strużyńska– PRACOWNIK OBSŁUGI

GRUPA VI

mgr Paulina Zaręba – NAUCZYCIEL

mgr Lucyna Opyd-Łada – NAUCZYCIEL

Aneta Zalega– PRACOWNIK OBSŁUGI

GRUPA VII

mgr Marta Molenda– NAUCZYCIEL

mgr Iwona Koska - NAUCZYCIEL

Kazimiera Stankiewicz– PRACOWNIK OBSŁUGI

GRUPA VIII

mgr Marlena Szpilka – NAUCZYCIEL

mgr Paulina Gruca– NAUCZYCIEL

Bogumiła Janczak – PRACOWNIK OBSŁUGI

GRUPA IX

mgr Elżbieta Chlipała – NAUCZYCIEL

mgr Katarzyna Skrycka –NAUCZYCIEL

Iwona Stolarczuk - pracownik obsługi

Pozostała kadra

mgr Iwona Kołodziej-Steglińska – KATCHETA

mgr Wioletta Sawaryn - LOGOPEDA

mgr Dorota Barbara– NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO