Programy nauczania

Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne.

Nasza misja

Poprzez stosowanie najskuteczniejszych metod nauczania dajemy możliwość naszym Przedszkolakom osiągania najlepszych wyników rozwoju.

O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 14 mieszczące się przy ul. Sokolej 44 jest jednym z trzynastu publicznych przedszkoli w mieście i jednym z pięciu usytuowanych na osiedlu "Przylesie.

Nasza kadra

Opublikowano: niedziela, 15, marzec 2015

Nasza kadra to zgrany zespół

Prowadząc przedszkole chcemy zapewnić najwyższą jakość pracy, dlatego stawiamy przed nauczycielami wysokie wymagania. Nasza kadra pedagogiczna to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Łączy nas wspólna pasja pracy z dziećmi, a pełne kwalifikacje umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. Pracujemy jako zespół, wspólnie planujemy i realizujemy nowe przedsięwzięcia.

Przedszkole zatrudnia trzydziestu siedmiu pracowników, w tym:

♦ dziewiętnastu nauczycieli, łącznie z dyrektorem, wicedyrektorem, logopedą, katechetą,

♦ dwóch pracowników administracji,

♦ szesnastu pracowników obsługi.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (płace, zakupy, koszty utrzymania placówki, itp.) oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce, itp. Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki. Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników, a ponadto wraz z wicedyrektorem sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.

Kadra zarządzająca

mgr Ewa Cyga – DYREKTOR  PRZEDSZKOLA

mgr Beata Wasilewska – WICEDYREKTOR 

Kierownik administracyjny

Agnieszka Ławnikowska

Iwona Stolarczuk

 

 

Obsada grup I-V ul. Sokola 44

Grupa I

Mgr Katarzyna Piwowarczyk-Nagły - nauczyciel

Mgr Katarzyna Jędrzejewska - nauczyciel

Mgr Dorota Barbara - nauczyciel

Pracownik obsługi:

Karolina Wajda

Agnieszka Klaudel

 

Grupa II

Mgr Małgorzata Staneta - nauczyciel

Mgr Dorota Barbara - nauczyciel

Pracownik obsługi:

Anna Gawin

 

Grupa III

Mgr Elżbieta Chlipała - nauczyciel

Mgr Paulina Gruca - nauczyciel

Pracownik obsługi:

Iwona Marut

 

Grupa IV

Mgr Lucyna Opyd-Łada - nauczyciel

Mgr Paulina Gruca - nauczyciel

Pracownik obsługi:

Iwona Łoboda

 

Grupa V

Mgr Natalia Prysak - nauczyciel

Mgr Amelia Pater - nauczyciel

Pracownik obsługi:

Dorota Wójcik

 

Katarzyna Jędrzejewska - nauczyciel wspomagający

 

Obsada grup VI-X ul. Sowia 7

Grupa VI

Mgr Katarzyna Grajewska – Więch - nauczyciel

Mgr Beata Wasilewska - nauczyciel

Pracownik obsługi:

Violetta Milko

Renata Kowalik

 

Grupa VII

Mgr Magdalena Kaszewczuk - nauczyciel

Mgr Małgorzata Zielińska - nauczyciel

Pracownik obsługi:

Bogumiła Paszek

 

Grupa VIII

Mgr Iwona Koska -  nauczyciel

Mgr Aneta Zalega - nauczyciel

Pracownik obsługi:

Dorota Pasternak

 

Grupa IX

Mgr Marlena Szpilka - nauczyciel

Mgr Aneta Zalega - nauczyciel

Pracownik obsługi:

Paulina Tyndyk

 

Grupa X

Mgr Joanna Gwizdała - nauczyciel

Mgr Magdalena Trościanko - nauczyciel

Pracownik obsługi:

Magdalena Strużyńska

 

Katarzyna Jędrzejewska - nauczyciel wspomagający